Sedumdak opbouw

Sedumdak opbouw

De opbouw, ofwel de samenstelling van een sedumdak lijkt ingewikkeld, maar eigenlijk is dat helemaal niet zo. In  grote lijnen bestaat het uit het dak zelf, een waterdichte beschermlaag, een drainagelaag, een substraatlaag en de vegetatie. Soms kan er ook een soort raster op de beschermlaag moeten worden aangebracht en soms zijn twee of meerdere onderdelen samengevoegd in één, zoals bij sedum cassettes. Daarom lijkt het in eerste instantie allemaal wat verwarrend. Om wat duidelijkheid te verschaffen, geven we in dit artikel wat meer uitleg.

Essentiele aspecten voor een sedumdak

Een aantal aspecten zijn bij de sedumdak opbouw van belang.

  • Het dak moet ‘groendakbestendig’ zijn. Met andere woorden; het dak moet voldoende draagkracht hebben en er moet een waterdichte beschermlaag op worden aangebracht.
  • De omstandigheden voor het sedumplantje moeten goed zijn. Hoewel sedum een sterke plant is en het bij bijna alle weersomstandigheden goed  doet, kan hij er (net zoals alle andere vegetatie) niet tegen om continu met zijn wortels in het water te staan. Dit is overigens ook niet goed voor het dak. Er mag dus geen water blijven staan op het dak en om dat te bewerkstelligen zijn een goede waterafvoer (regenpijp) en een drainagelaag noodzakelijk. De drainagelaag zorgt ervoor dat het hemelwater richting de waterafvoer wordt geleid.
  • Bij een sterk hellend dak moet er voor gezorgd worden dat de vegetatielaag niet gaat schuiven en op een gegeven moment van het dak af valt. Daarom moet er een raster op dak worden gelegd waarin de plantjes houvast hebben en waardoor ze niet naar beneden kunnen schuiven.

Met deze kernpunten in het achterhoofd, is de sedumdak opbouw wat eenvoudiger om te begrijpen. Heb je een plat dak dat niet zo heel sterk is, dan zou de opbouw kunnen bestaan uit een drainagelaag inclusief waterdicht beschermingsvlies, een dunne laag substraat van 2,5 cm en sedummix matten. Bij een sterker dak is de opbouw hetzelfde, maar is de substraatlaag dikker; zo’n 4 à 5 cm. Een dunne substraatlaag is lichter in gewicht, maar biedt minder voedingsbodem voor de plantjes. Daarom moet er in dat geval jaarlijks bemest worden.

Sedum dakBij een licht hellend dak (tot 5 graden) is de opbouw eigenlijk hetzelfde als bij een plat dak. Bij sterk hellende daken kan de opbouw bestaan uit een drainagelaag met beschermfolie, een speciaal raster gevuld met substraat en daarop de sedummatten.

Verder zijn er ook andere systemen  verkrijgbaar, zo kun je er voor kiezen de vegetatielaag zelf in te zaaien of gebruik te maken van sedum cassettes in plaats van tapijten. De bovengenoemde kernpunten blijven echter onder alle omstandigheden en alle systemen van essentieel belang.


Offerte voor Sedumdak aanvragen:

Vraag geheel vrijblijvend een offerte aan voor een sedumdak: